1. Kênh Siêu thị – MT
  2. Kênh Cửa hàng TPTS nhượng quyền -Store
  3. Kênh Chợ truyền thống, chợ đầu mối – Market
  4. Kênh thương mại điện tử – Online
  5. Kênh KCN, Xí nghiệp – Factory
  6. Kênh Horeca
  7. Kênh tiểu thương – Grocery (GT)